asil marine
Faydalı Bilgiler >> Ar-Ge ve Asil Denizcilik
Ar-Ge ve Asil Denizcilik

joker botDünya üzerindeki zengin ülkelerle fakir ülkeler arasındaki fark giderek artmaktadır. Temelde teknoljiyi elinde bulunduran ve böylece gelişmiş bir sanayi alt yapısına sahip olan ülkeler diğer ülkeleri giderek artan oranda kendilerine bağımlı hale getirmektedir.

Ülkemizin bu bağımlılıktan kurtulabilmesi ve gelişmeye devam edebilmesi için diğer bazı hususların yanında hemen her alanda kendi teknolojilerini geliştirmeye ve yenilikçi ürünler ve yöntemler üretmeye ihtiyacı vardır.

prototip jokerBu şartı sağlayabilmek için ülke olarak bugünkünden çok daha fazla miktarda araştırma-geliştirme (Ar-Ge) faaliyetine ihtiyaç olduğu aşikârdır. Asil Denizcilik de kendi çalışma sahası olan şişme bot tasarımı ve imalâtı için imkânlar ve rekabet koşulları elverdiği ölçüde, bu alanda elinden geleni yapmaktadır.

2006 sayılarıyla dünya üzerinde Ar-Ge'ye en çok kaynak ayıran ülkeler, gayri safi milli hasılalalarına oranla sıralandıklarında; İsveç (%3.82), Finlandiya (%3.45), Japonya (%3.33) ve ABD (%2.62) dir.

Bu oranlara, çalışma sahaları göz önüne alınarak bakıldığında mühendislik temelli ürünler ve hizmetler sağlayan işletmelerinin toplam gelirlerinin yaklaşık %15-%25'ini Ar-Ge çalışmalarına harcadıkları görülebilir.

Asil Denizcilik açısından ele alındığında, gerek tekne/bot tasarımı, gerekse tekne/bot imalâtı  gibi birbirinin devamı niteliğindeki bu iki çalışma sahasında, dünyadaki mevcut rekabet şartları da göz önüne alındığında sürekli ve pahalı bir Ar-Ge yatırımına ihtiyaç göstermektedir ve aslında Ar-Ge, yönetim yapılanmasının bir parçası değil bizzat kendisi olmak durumundadır.


Ar-Ge faaliyetleri bilimsel veya teknolojik belirsizliğin olduğu durumlarla ilgili faaliyetlerdir.

 

Ar-Ge'nin üç farklı uygulama içerdiği kabul edilebilir;

Temel araştırma: Belirli, özgün bir uygulama veya kullanım düşünülmeden, kuramsal veya deneysel çalışmalarla olguların ve gözlemlenebilir durumların altında yatana ilişkin yeni bilgi edinmeye denir.

Uygulamalı araştırma: Uygulamalı araştırma da özgün bilgi üretmeye yöneliktir. Ana hedef olarak doğrudan özgün ve pratik bir amaç içerir.

Deneysel geliştirme: Araştırma ve/veya pratik deneyimden edinilmiş ve halen varolan bilginin üzerinde yükselen, ancak yeni malzemeler, ürünler, yöntemler üretmeye; yeni süreçler, sistemler hizmetler oluşturmaya veya halen üretilmiş veya oluşturulmuş olanları büyük ölçüde iyileştirmeye yönelik sistemli çalışmalardır.

Asil Denizcilik de hem eski modellerin iyileştirilmesinde hem de yeni modeller geliştirilmesinde, mevcut şartlar elverdiği ölçüde hidrodinamik, yapısal tasarım, malzeme teknolojisi, imalât teknolojisi başta olmak üzere muhtelif sahalarda kendini yenilemeye ve geliştirmeye devam etmektedir.

Açıklama: Bu sayfa henüz inşa halindedir. Gelişmeler için daha sonra tekrar ziyaret edin...

- - - - - - - -
Yaralanılan Kaynaklar

wikipedia.org
kimyamuhendisi.com

 

Telif Hakkı © 2019 Asil Marine Deniz Araçları. Tüm Hakları Saklıdır.
Bu sitedeki tüm veriler, fotoğraflar, çizimler ve özellikler sadece bilgilendirme amaçlıdır ve hukuki geçerliliği yoktur. Söz konusu verilerden kaynaklanan hatalardan dolayı Asil Marin sorumlu tutulamaz.
Asil Marine site içeriğini istediği zaman ve istediği şekilde değiştirme hakkını saklı tutar.